زبان و معارف قرآن جلد ۲- آقایان علامی، محدث، صفار هرندی

زبان و معارف قرآن جلد ۲- آقایان علامی، محدث، صفار هرندی

۶ موجودی انبار
قیمت
۲۰,۰۰۰تومان

  این کتاب در کنار آموزش ترجمه و مفاهیم کل قرآن کریم، برای بیان قواعد زبان عربی و معارف قرآن کریم استفاده می شود.
  ثبت نام دوره های مطالعاتی مرکز قرآن و حدیث

  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۲۰
  عنوانزبان و معارف قرآن جلد ۲- آقایان علامی، محدث، صفار هرندی
  قیمت
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  وزن۹۰ Gram

  دیدگاه خود را بنویسید